اسکلت مومیایی طبیعی زن ۶۵ ساله‌ای که در موزه تاریخ پزشکی نگهداری می‌شود، برای انجام مطالعات انگل شناسی نمونه برداری شد.
به گزارش خبرنگار مهر، با هماهنگی انجام شده با گروه انگل شناسی و قارچ شناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، نمونه برداری از بافت جسد مومیایی طبیعی جهت انجام مطالعات انگل شناسی و قارچ شناسی توسط غلامرضا مولوی استاد دانشکده بهداشت و تعدادی از دانشجویان انجام شد.
نمونه‌های برداشت شده شامل خاک و رسوبات محوطه شکم و قفسه سینه و چند تار مو، برای بررسی و شناسایی احتمال وجود انگل در بدن این مومیایی بوده است. مراحل مطالعه در دو بخش میکروسکوپی و استخراج DNA باستانی انجام خواهد شد.
به دلیل شرایط آب و هوایی و نمک موجود در خاک، این اسکلت به صورت مومیایی طبیعی در اطراف شهر یزد با حدود ۹۰۰ سال قدمت، کشف شده بود و اکنون در موزه تاریخ پزشکی تهران قرار دارد.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source