به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس نظرسنجی که مرکزتحقیقات سازمان صدا وسیما از کودکان 6 تا 11 سال و نوجوانان 12 تا 17 سال به صورت جداگانه در سراسرکشور درباره تماشای برنامه‌های بهار سیما صورت داده، مشخص شد به ترتیب 94.4 و 90.3 درصد از افراد دراین رده‌های سنی بیننده برنامه‌های مختلف تلویزیون بوده‌اند.
در میان 10 برنامه پرطرفدار کودک تلویزیون می‌توان به برنامه کلبه عموپورنگ مسلم آقاجانزاده و کارآگاه نجار، مهارت‌های زندگی، خانه آب‌نباتی و شکرستان کرونا و آقا معلم و بچه‌ها، رعنا دختر دهقان و منم بچه مسلمان اشاره کرد. 
بر اساس این نظرسنجی، مجموع میزان بیننده «پیگیر» و «نسبتا پیگیر» برنامه‌های «کلبه عموپورنگ» و «قصه‌های ملسو» بیشتر از بیننده «اتفاقی» آن‌ها بوده و این نتایج گویای آن است که بینندگان، این برنامه‌ها را بیشتر به صورت هدفمند تماشا کرده‌اند.
همچنین بنابر این نظرسنجی، به جز برنامه‌های «خوشمزه» و «رعنا دختر دهقان»، مجموع میزان بیننده «پیگیر» و «نسبتا پیگیر» تمامی‌برنامه‌های مورد بررسی، بیشتر از بیننده اتفاقی آن‌ها بوده است. این نتایج گویای آن است که کودکان، برنامه‌های شبکه پویا را به صورت هدفمند تماشا کرده‌اند.
نوجوانان هم از آموزش مدرسه تلویزیونی، کلبه عموپورنگ، دورت بگردم ایران، راز جزیره، مسابقه محله، مثل‌نامه، پند پارسی، مدرسه تلویزیونی ایران(شبکه امید)، مسابقه اسطرلاب و اخبار جوانه‌ها، بیشتر استقبال کرده‌اند. 
بر اساس این نظرسنجی، مجموع میزان بیننده «پیگیر» و «نسبتا پیگیر» برنامه‌های «بازی ویزیون»، «مدرسه تلویزیونی ایران» و «خانواده امید» بیشتر از بیننده «اتفاقی» آن‌ها بوده و این نتایج گویای آن است که بینندگان، این برنامه‌ها را بیشتر به صورت هدفمند تماشا کرده‌اند.
همچنین بنابر این نظرسنجی، به جز برنامه «دورت بگردم ایران»، مجموع میزان بیننده «پیگیر» و «نسبتا پیگیر» تمامی‌برنامه‌های مورد بررسی، بیشتر از بیننده اتفاقی آن‌ها بوده است. این نتایج گویای آن است که کودکان، برنامه‌های شبکه پویا را به صورت هدفمند تماشا کرده‌اند.
انتهای پیام/

source