خانه تئاتر در حمایت از مردم خوزستان بیانیه صادر کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، در بخشی از بیانیه‌ خانه‌ تئاتر در حمایت از هموطنانِ خوزستانی در بحران بی‌آبی آمده است: 
«هنرمندانِ تئاتر، 
روزهای محاصره و مقاومتِ مردمانِ آزاده‌ جنوب در سال‌های جنگ را یادآور می‌شوند؛
و روزهای خاک‌آلودِ جنوب که سینه‌ پیران و کودکانش را نای نفس کشیدن نبود؛
و یادآور می‌شوند کارونِ پرآب را در زمانی نه چندان دور؛
و اکنون نوای دمام‌ها را که خامُشی گزیده‌اند:
چرا که خوزستان تشنه است…
هنرمندانِ تئاتر در کنارِ مردمِ بزرگِ خوزستان بوده و خواهند بود تا زندگی را پاس بدارند…
شما نیز با ما و آنان سرودِ زندگی سر دهید،
چرا که:
زندگی، زندگی می‌آورد.
خانه‌ تئاتر/ تیرماه ۱۴۰۰ شمسی»
انتهای پیام

source