محله چرخاب در منطقه سه شهرداری اصفهان واقع شده و دارای مساحتی حدود ۱۵۰۶۰۸متر مربع است و جمعیتی بالغ بر ۱۱۳۲۶نفر دارد. چرخاب از شمال به خیابان آمادگاه، از جنوب به کمال اسماعیل، از غرب به چهارباغ عباسی و از شرق به فردوسی محدود می شود. این محله از محله های قدیمی اصفهان است که در امتداد مادی نیاصرم شکل گرفته است. (به کانال های آب حفر شده در سطح شهر که آب زاینده رود را در قدیم به محله های مختلف هدایت می کرد، مادی می گویند.)علت نام گذاری این محله به چرخاب به گذشته باز می گردد که آب جاری در مادی نیاصرم نسبت به زمین های کشاورزی پایین تر بوده و به همین دلیل از چرخ های آبکشی برای آبرسانی استفاده می شد و زمین ها به وسیله ی چرخ های پر از آب یا چرخاب آبیاری می شده است. از مولفه های شاخص این محله می توان از سی و سه پل، مهمانسرای عباسی، مجموعه ی عباسی و گذر چهارباغ نام برد.
عکس: رخساره پورحیدر / ایسنا

source