معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به چگونگی تشکیل موزه ملی حقوق، گفت: بسیاری از اسناد مهم حقوقی جمع آوری شده اما کار زیادی باقی مانده است.
به گزارش ایسنا، لعیا جنیدی عصر امروز (چهارشنبه) در مراسم افتتاح موزه ملی حقوق ایران، اظهار کرد: بسیاری از اسناد مهم حقوقی از گذشته تاکنون جمع آوری شده است اما هنوز کار بسیاری وجود دارد. 
وی در ادامه با اشاره به چگونگی شکل گیری موزه ملی حقوق افزود: یکی از پیش نویس‌ها برای توسعه سند حقوقی کشور، ایجاد فرهنگستان و موزه بود. از آنجا  فکر و پیشنهاد ایجاد موزه شکل گرفت و در ادامه رییس جمهور هم حمایت کرد.
معاون حقوقی رییس جمهور همچنین خاطرنشان کرد: حقوق، نرم افزار تمدن است. تمدن اسلامی نیز در یک پیوند عمیق با حقوق است. حقوق در همه  زندگی ما وجود دارد و تحولات زندگی فردی در قراردادها و اسناد خود را نشان می‌دهند. ما باید بتوانیم تجربه مستند شده حقوقی خود را ارائه دهیم تا همگان آن را مانند تاریخ مصوب ببینند. 
انتهای پیام

source