نخستین موزه حقوق ایران راه‌اندازی می‌شود. این موزه قرار است محل نگهداری اسناد مهمی همچون فرمان مظفرالدین شاه، دستورالعمل تشکیل دولت با فرمان ناصرالدین شاه و متمم قانون مشروطه باشد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، همزمان با یکصد و پانزدهمین سالگرد انقلاب مشروطه ایران، نخستین موزه حقوق ایران با حضور اشرف بروجردی ـ رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ـ و لعیا جنیدی ـ معاون حقوقی رییس جمهور ـ چهارشنبه ششم مردادماه افتتاح می‌شود.
مراسم افتتاح موزه حقوق در ساختمان آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار می‌شود. با افتتاح این موزه بیش از یک میلیون برگ سند حقوقی در آرشیو ایران نگهداری خواهد شد.
برخی از اسنادی که در این موزه نگهداری می‌شود شامل نخستین قانون مالیات کشور، فرمان مظفرالدین شاه، نظام‌نامه و دستورالعمل تشکیل دولت با فرمان ناصرالدین شاه، متمم قانون اساسی مشروطه، نخستین قوانین و نظام‌نامه‌های کشور، قانون مطبوعات، مصوب مجلس شورای ملی و نظام‌نامه انتخابات است.
انتهای پیام

source