قصه دردناک و تکراری غرق شدن پناهجویان و مهاجران در آب، تلاش ستاره شناسان برای یافتن حیات در سیارات دیگر و تاثیر حرکت بر سلامت انسان از سوژه‌های امروز روزنامه‌های جهان هستند.
به گزارش ایسنا، آلبرت کوچویی – گوینده پیشکسوت – که هر  روز گلچینی از مهمترین اخبار روزنامه‌های جهان را روایت می‌کند، امروز چهارشنبه – ۶ مرداد ماه – مطالب زیر را  به نقل از روزنامه‌ها عنوان کرده است:
در انتظار معجزه برای تغییرات آب و هوا
جان کری، نماینده ویژه آمریکا در همایش تغییرهای آب و هوایی می‌گوید، ما اکنون، بر آستانه بزرگ ترین تغییر پس از انقلاب صنعتی هستیم. او به تازگی در همایش «جی بیست»، در ناپل حضور داشت. جان کری، از تنش های درون اروپا، سردی روابط غرب با چین و روسیه، باخبر است. با این همه می گوید در شناخت تغییرهای آب و هوایی، غرب، نیاز به همراهی با روسیه دارد. جان کری در گپ و گویی، با روزنامه له رپوبلیکا می گوید، برای جلوگیری از تغییرهای آب و هوا و گرم شدن زمین، نمی توان به انتظار یک معجزه بود.
 ناخدای انفجاری
لوفیگارو، روزنامه فرانسوی او را ناخدای انفجاری خوانده است. از مردی می‌گوید که برزیل به اعتراض از او برخاسته است. به خیابان‌ها آمده و می‌گوید باید برود. اما این ناخدا ژایربولسونارو،  در ۱۹۸۸ بر صحنه سیاست آمد در سالی که از سوی حزب دموکرات مسیحی، در انتخابات شهری در ریو دوژانیرو آمد،  بیست سال بود تا در سال ۲۰۱۸ این سرباز شورشی، رئیس جمهوری برزیل شد. پانزده سالی یونیفرم نظامی بر تن داشت و به سبب بمب‌گذاری در اعتراض به دستمزد نظامیان اخراج شد. در آن تن پوش، بولسونارو، نشان داد، بلندپرواز، بی هراس، سرکش و مشاجره جو است. مردی با ترکیب افسانه و واقعیت. حالا  می توان به آسانی او را کنار زد؟
 مهاجران در آب
ال پائیس نوشت: قایق مهاجران لیبی، در آب ها غرق شده و پنجاه و هفت پناه جو را قربان کرده است. قربانیان پناهجو در این جا در سال ۲۰۲۱ به یک هزار تن رسید. سازمان جهانی مهاجران علت افزایش مرگ و میر پناهجویان را در آب‌های منطقه، کاهش مراقبان دریایی می‌داند. در سال گذشته بیش از دویست و هفتاد و دو  پناهجو، در آب‌های مدیترانه، غرق شدند. سازمان جهانی مهاجران، خواستار تقویت نظام مراقبت های دریایی در مدیترانه شد.
بشقاب های پرنده
لوفیگارو، روزنامه فرانسه نوشت: ستاره شناسان در جست و جوی یافتن نشانه هایی از فن آوری بیگانگان در فضا هستند. در طرحی به نام «پروژه گالیله»، پژوهشگران با استقرار شبکه ای جهانی از تلسکوپ ها، دوربین ها و رایانه ها، در جست و جوی بشقاب‌های پرنده، خواهند بود. این ها، در پی یافتن نشانه هایی از فن آوری در جهان های فراستاره ای هستند. پژوهش های تازه نشان می دهد که ممکن است در فراستاره ها، سیاره هایی هم چون زمین با نشانه هایی از زندگی در آن ها، یا تمدن‌هایی بیش از ما باشند. دانشمندان می‌گویند، این سیاستمداران یا نظامیان نیستند، که به ما می گویند، در آسمان ها،  چه هست؟ این جامعه دانشمندان است که باید خبر از دنیاهای فراستاره ای بدهد. دانشمندان این جست و جو را «باستان شناسی فضایی» می خوانند.
در حاشیه خبرهای امروز می‌خوانیم:
حرکت درمانی
له رپوبلیکا، روزنامه ایتالیایی نوشت: دانشمندان می‌گویند، حرکت، درمان واقعی بسیاری از بیماری ها است. آن چنان که «حرکت درمانی» بخشی شناخته در درمان بسیاری از نارسایی های  آدمی است. با این همه، پژوهش‌های آمده در نشریه علمی «لنست» آن چنان که «جیام پیترو» می‌گوید، هشتاد درصد نوجوانان، به رعایت فشارهای حاصل از تمرین های ورزشی، توجه نداشته و به این سبب، آسیب می بیند. باید شادی حاصل از تحرک را آموزش داد. سه پژوهش آمده در نشریه «لنست» می گوید فشارهای ناشی از تمرین های غیراصولی ورزشی در حرکت های بدن، سبب مرگ نابهنگام می شود. این است که سازمان بهداشت جهانی در حفظ فشارهای ناشی از تمرین های ورزشی، برای سلامت بدن، هشدار می دهد. لنست می گوید جدا از آن، عدم تحرک، سالی پنج میلیون تن را می کشد.
انتهای پیام

source