به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، در این نامه که به امضای نجف لک‌زایی، دبیر مجمع پژوهشگاه‌های علوم انسانی- اسلامی رسیده است، تصریح شده که پیشنهادهای شش‌گانه فوق حاصل جمع‌بندی دیدگاه‌های کلیه رؤسای پژوهشگاه‌های علوم انسانی- اسلامی است.
در این نامه تاکید شده است که این پیشنهادها به منظور “ارتقای جایگاه علوم انسانی- اسلامی و نقش‌آفرینی آن برای پیشرفت جمهوری اسلامی ایران” و با توجه به “اهمیت علوم انسانی- اسلامی و اتخاذ رویکرد صحیح در این عرصه از مسیر اصلاح فلسفه علم و تعلیم و تربیت در سطح کلان” تنظیم و ارائه شده‌اند.
مفاد کلّی این پیشنهادها به قرار زیر است:
1. اعتقاد به این مسئله که علوم انسانی- اسلامی می‌تواند در حل معضلات کشور نقش عمده‌ای ایفا نماید، خود گام نخست در پذیرش اهمیت و جایگاه علوم انسانی اسلامی و زمینه‌ساز حل معضلات پیش روی نظام خواهد بود؛
 2. ارجاع مشکلات و معضلات کشور در حوزه علوم انسانی- اسلامی به متخصصان آن؛
 ٣. تأسیس معاونت علوم انسانی- اسلامی زیر نظر مستقیم رئیس جمهور؛
 4. واگذاری امور مربوط به علوم انسانی- اسلامی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به متخصصان رشته علوم انسانی؛
 5. اجرایی کردن تحول در علوم انسانی-اسلامی؛
6. اهتمام جدی به فرهنگ از طریق اصلاح زیرساخت‌ها و توجه به علوم انسانی- اسلامی.
گفتنی است مجمع پژوهشگاه‌های علوم انسانی-اسلامی در 16 مهر1399 با مساعدت معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به همت رؤسای پژوهشگاه‌های علوم انسانی- اسلامی تشکیل شده و اساسنامه آن به تصویب اعضا رسیده است.
شورای این مجمع نیز برابر اساسنامه، متشکل از اعضای حقوقی زیر است: معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دبیر شورای مجمع (رئیس یکی از پژوهشگاه‌ها به مدت دو سال با انتخاب اعضاء)، رئیس پژوهشگاه قرآن و حدیث، رئیس پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، رئیس پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، رئیس سازمان سمت و رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور).
انتهای پیام/

source