پرونده منظر فرهنگی روستای اورامانات (هورامان) در چهل و چهارمین کمیته میراث جهانی یونسکو مورد بررسی قرار گرفت و با نظر اکثریت در فهرست جهانی ثبت شد.
به گزارش خبرنگار مهر، لحظاتی پیش کارشناسان کمیته میراث فرهنگی یونسکو در چهل و چهارمین نشست خود به بررسی پرونده منظر فرهنگی تاریخی روستای اورامانات در استان کردستان پرداختند که در نهایت با نظر اکثریت کارشناسان، این پرونده به عنوان بیست و ششمین اثر جهانی به پرونده‌های ثبت جهانی ایران پیوست.
در این نشست که به صورت مجازی برگزار شد، احمد پاکتچی سفیر ایران در یونسکو سخنرانی کرد و گفت: از طرف مردم ایران و جمهوری اسلامی و نیز از طرف مردم خوب کردستان برای ثبت اورامانات در فهرست میراث فرهنگی تشکر می‌کنم. همچنین از ایکوموس برای نظارت فنی و متخصصانه‌اش در این زمینه کمال تشکر را دارم. امیدوارم ثبت این اثر در فهرست جهانی به توسعه منطقه اورامانات کمک کند.
در حال حاضر محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور که قرار بود برای این پرونده در کمیته میراث جهانی رایزنی کند، به علت ابتلاء به بیماری کرونا، در بیمارستانی در فرانسه به سر می‌برد.
در این نشست که تا نهم مرداد ماه ۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت، در مجموع ۳۹ اثر پیشنهادی از سوی اعضای کمیته میراث جهانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت که از این تعداد، ۲۲ اثر آن مربوط به آثار پیشنهادی سال ۲۰۲۰ است که نشست آن به‌دلیل پاندمی کرونا برگزار نشد.

کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source