ایسنا/قزوین عضو هیئت‌علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) گفت: اتفاقی که در غدیر افتاده است به‌صورت رسمی و تنفیذی بیانگر به اتمام رسیدن بنیان اسلام است. داستان غدیر از عظمت و ضرورت ولایت و ریشه‌ای بودن این مسئله خبر می‌دهد.
بهشتی‌پور در گفت‌وگو با ایسنا از نگاه قرآن به شرح واقعه غدیر پرداخت و بیان کرد: خداوند در آیه ۳ سوره مبارکه مائده به روزی اشاره می‌کند که در آن روز دین مسلمانان کامل شده است.
وی افزود: از تحلیل و تفسیر این آیه می‌توان به فلسفه غدیر رسید که دو واژه محوری و کلیدی در این آیه وجود دارد که برای فهمیدن فلسفه غدیر این دو کلیدواژه نشان‌دهنده مسیر ولایت است.
بهشتی‌پور با اشاره به دو واژه اکمال و اتمام و تفسیر آیه ۳ سوره مائده گفت: از جنبه تمام بودن این دو واژه بیانگر این است که ولایت اتمام بنیان اسلام است.
وی با اشاره به تحلیل واژه کمال اظهار کرد: در فلسفه غدیر گسترش دامنه علمی اسلام مبتنی بر واژه کمال است و دینداری دو جنبه دارد که جنبه اتمامی ماهیت ایمانی و جنبه اکمالی ماهیت علمی دارد.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) خاطرنشان کرد: اتفاقی که در غدیر افتاده است به‌صورت رسمی و تنفیذی بیانگر به اتمام رسیدن بنیان اسلام است. داستان غدیر از عظمت و ضرورت ولایت و ریشه‌ای بودن این مسئله خبر می‌دهد.
وی گفت: پرداختن به غدیر از نگاه تاریخی و بسنده شدن به کلمه غدیر، محل تأمل است آن‌گونه که در تاریخ آمده است کلمه‌ای داریم به نام حجه‌الوداع که در حجه‌الوداع امیرالمؤمنین در غدیر خم به ولایت منصوب شدند.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: با تأمل بیشتر در کتاب‌های کهن تاریخی، این واقعه به حجه الاسلام و حجه البلاغ معروف است که در حجه الاسلام با اشاره به اینکه اسلام پنج رکن دارد از مهم‌ترین رکن‌های آن را ولایت دانسته‌اند.
وی با اشاره به خطبه غدیر بیان کرد: منطقه غدیر منطقه‌ای است که حضرت رسول (ص) به‌صورت رسمی سخنرانی داشت و مسئله حج را برای تبلیغ و انعکاس بیشتر سخنرانی انتخاب کرد.
بهشتی‌پور گفت: در روز عید غدیر یعنی هجدهم ذی‌الحجه سال دهم هجری قمری رسول گرامی اسلام حضرت محمد (ص) علی (ع) را بعد از خود با قرائت حدیث (من کنت مولاه فهذا علی مولاه) به مقام ولایت معرفی کرد.
انتهای پیام

source