به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، جزئیات گزارش عملکرد مالی طرح‌های پژوهشی معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی سازمان سینمایی طی سال‌های 1398 تا 1399 بر اساس عنوان پروژه، مجری، مبلغ قرارداد، تاریخ شروع و اتمام طرح‌ها تنظیم شده است.
لازم به ذکر است که در 14 مرداد 1398 عملکرد مربوط به طرح‌های پژوهشی سال‌های 1395 تا 1397 منتشر شده بود.
گزارش پروژه‌های پژوهشی سال 1398
گزارش پروژه‌های پژوهشی سال 1399
 

source