انجمن صدابرداران و صداگذاران سینما نسبت به طرح حقوق صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی واکنش نشان داد.
به گزارش ایسنا، در متن این تشکل صنفی آمده است : خواسته یا ناخواسته نفوذ اینترنت و فضای مجازی  در عمق زندگی و کسب و کار ما آنقدر زیاد شده که انکار شدنی نیست و با هر دیدگاهی تأثیرات مثبتش بیش از آن است که بتوان آنرا به راحتی از زندگی مردم حذف یا دچار محدودیت کرد . با چنین حجمی از حضورِ اینترنت در لایه های پیدا و ناپیدای زندگی و جامعه و با سِیر تحولات چند سال اخیر مخصوصاً با هجوم پاندمی کرونا برای همه اثبات شده که گریزی از دیجیتال شدن بخش زیادی از فعالیتها و نتیجتاً روی آوردن به شرایط دورکاری نیست و این در واقع همان صد چندان شدنِ اهمیت اینترنت بین المللی و ارتباط الکترونیکی سریع و ارزان برای همه ساکنین دهکده جهانی است. بدیهی است برای مدیریت این پدیده مبارک  و داشتن ارتباطی سریع ، سالم و بدون مداخلات مخرب و مجرمانه از آغازین روزهای پیدایش اینترنت چاره ای جز تدوین قوانین و پروتکلهای تنظیم کننده وجود نداشته است و بطور معمول این قوانین متضمن حقوق عمومی ، حقوق  کاربران ، دسترسی آزاد به گردش اطلاعات و از این دست بوده و منافع جامعه را در نظر داشته و دارد اما خیالی خام خواهد بود اگر تصور کنیم با انتخاب نامی موجه، میتوان تحدیداتِ جاخوش کرده در متنِ طرحِ موسوم به قانون صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی را پنهان کرد . هیچ عقل سلیمی رفتار خارج از قانون و قاعده را نمی پذیرد ولی قانونی که درست و در جهت برطرف کردن نیاز های جامعه باشد نه قانونی که مانند قانون صیانت برای بخش عمده ایی از جامعه محدودیت های بسیار زیان بار بوجود خواهد آورد . بیشتر به نظر می رسد طراحان چنین قانونی بدون توجه به نیازهای جامعه  تنها به قصد محدود کردن دسترسی مردم به گردش آزاد اخبار و اطلاعات و اینترنت بین المللی طراحی شده است . این جزو بدیهیات حکومت های مردم سالارانه است که قوانین باید برای راحت تر کردن زندگی عموم مردم طراحی و تولید شوند نه اینکه خود مانع کسب و کار و زندگیِ عزتمندانه اکثریت مردم باشند . به عنوان بخشی از جامعه اصناف سینمای ایران ما هم اعتقاد داریم پلتفرم های اجتماعیِ خارجی و موتورهای جستجوگر بین المللی باید طبق ضوابط قانونی در کشور ما فعالیت کنند ولی آیا حقایق موجود در ایران این اجازه را به آنها می دهد؟ آیا موضوع این قانون فقط پرداخت مالیات و عوارض است یا به محدودیتها و مسائل دیگر از جمله مباحث امنیتی و حقوق بشری هم تسرّی پیدا میکند؟ اصلاً با وجود تحریم ها و مسائل مترتب بر FATF امکان فعالیت قانونی مؤسسات بین المللی از جمله این پلتفرمها در ایران وجود دارد؟ همه خوب می دانیم حذف تحریم ها و همراه شدن با قوانین FATF و ….اموری نیست که به راحتی در ایران قابل دستیابی باشد . پس بهتر نیست با موانع عدیده ای که داریم و به سرعت و به سادگی قابل رفع نیست این حداقل های موجود را از مردم دریغ نکنیم؟
انجمن صنفی صدابرداران و صداگذاران سینما علاوه بر اینکه مانند عامه مردم حضورِ فضای مجازی را در تار و پود زندگی اجتماعی خود پذیرفته است حیات حرفه ایی و کسب و کار  خود را نیز تا اندازه بسیاری وابسته به شرایطی می داند که بر پایه دستیابی به اینترنت بین المللی قابل بهره برداری است. از این رو با توجه به همین دل نگرانیها و نزدیک دیدن آینده ایی تاریک که بزودی بر سرمان آوار خواهد شد ما را مانند دیگر اقشار جامعه بر آن داشته مخالفت شدید خود را با طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی اعلام نماییم . البته همچنان امیدواریم تا قبل از اجرایی شدن آن نمایندگان محترم هر چه زودتر با حذف این طرح از دستور کار مجلس اندکی از مصائب و نگرانیهای پایان ناپذیر مردم شریف و صبور ایران بکاهند.
انجمن صدابرداران و صداگذاران سینما»

انتهای پیام 

source