توزیع اعتبار استانی بخشی از اعتبارات قرض‌الحسنه کارآفرینی و اشتغال‌زایی جهت بهره‌مندی جامعه ایثارگری از محل منابع بانک ملی انجام پذیرفت.
به گزارش ایسنا، نخستین مرحله از توزیع اعتبارات مربوط به منابع قرض‌الحسنه کارآفرینی و اشتغال‌زایی جامعه ایثارگری از محل منابع پیش‌بینی‌شده در بند «ب» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور از محل اعتبارات بانک ملی، توسط صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران انجام و به ادارات کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان‌ها ابلاغ شد.
گفتنی است به استناد بند «پ» ماده ۸۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت (بانک مرکزی) موظف است همه‌ساله حداقل ده درصد (۱۰%) منابع قرض‌الحسنه تمامی بانک‌ها و مؤسسات پولی و اعتباری دولتی را در چارچوب بودجه سنواتی جهت اشتغال ایثارگران از طریق صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران اختصاص دهد.
همچنین در این راستا نخستین مرحله از توزیع اعتبارات مربوط به سایر بانک‌های عامل طی ماه گذشته توسط صندوق انجام پذیرفته است.
انتهای پیام

source