عباس صالحی فعال فرهنگی و از مسئولان برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بود که امروز (۱۸ مرداد) از دنیا رفت.
به گزارش ایسنا، محمد طباطبایی که با عباس صالحی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همکاری داشته با به اشتراک گذاشتن عکس‌هایی درباره او که در دوره‌هایی مدیر روابط عمومی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بوده نوشته است: «رفیق بامعرفت و مهربان ما که حافظه نمایشگاه کتاب تهران بود درگذشت.
عباس صالحی یا همان حاج عباس ما که به نوعی حافظه و تاریخ زنده نمایشگاه کتاب تهران بود درگذشت. در همه دوره‌های نمایشگاه کتاب تهران حضور داشته و فعال بوده است. می‌خواست نمایشگاه کتاب را از دور نخست تا امروز روایت کند اما کسی همت نکرد، او همیشه دغدغه فرهنگ داشت حتی زمانی که از عرصه کار کنار گذاشته می‌شد. سرِ سبز داشت و زبان سرخ و حالا نیست دیگر.»
 انتهای پیام
 

source