پویش کتابخوانی «نسل حسینی» به مناسبت فرارسیدن محرم الحرام با انتخاب چهار کتاب برگزار می‌شود.
source