عزاداری شب چهارم ماه محرم با رعایت دستورالعمل های بهداشتی در فضای باز در تبریز برگزار شد.
عکاس:سعیدصادقی

source