انجمن صدابرداران و صداگذاران سینمای ایران هم درخواست واکسیناسیون عمومی در پی شیوع کرونا را مطرح کرد.
به گزارش ایسنا، در پی بیانیه تشکل های مختلف سینمایی از جمله انجمن بازیگران سینمای ایران، کانون کارگردانان، انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند و درخواست انجمن مدیران تولید سینمای ایران برای ضرورت واکسیناسیون گسترده ؛ انجمن صدابرداران و صداگذاران سینمای ایران هم بیانیه ای منتشر کرد که در آن با اشاره به شرایط پیش آمده برای واکسن که این روزها بی رحمانه جان مردم را می گیرد، در بخش هایی از این بیانیه آمده است:
“کار و فعالیت را بدلیل ضرورتهای معیشتی و نیازهای روحی و روانی نمی شود تعطیل کرد، اما می شد با تأمین واکسن کافی و شناخت اولویت ها از فوران خسارت و تلفات این مصیبت جلوگیری کرد.”
در بخش دیگری هم تاکید شده است که “اگر هر چه سریعتر با تهیه واکسن های کارا و با واکسیناسیون سراسری برای تمامی ایران مصونیت ایجاد نکنید دامنه این همه گیری سِیلی سهمناک خواهد شد که بخش زیادی از مردم را با خود خواهد برد.”
و در پایان اعضا انجمن صنفی صدابرداران و صداگذاران سینما مصرانه درخواست کردند که در اسرع وقت زمینه واکسینه شدن همگانی فراهم شود. 
انتهای پیام

source