محمدکاظم کاظمی شعری را برای این روزهای افغانستان سروده است.
به گزارش ایسنا، این شاعر و پژوهشگر افغان ساکن ایران نوشته است: “هرات سقوط کرد و قندهار نیز.
گویا این شعر تلخ که امید داشتم تحقق نیابد، در حال تحقق است.
“تنظیمات اصلی”
در باب تحولات کشور ما
به زودی قدرت بی‌قدرتان تسلیم خواهد شد
به جایش دولت بی‌دولتان تحکیم خواهد شد
جهان در قرن نو بر صفحۀ تقویم می‌رقصد
وطن آمادۀ برگشتن تقویم خواهد شد
به قانون خدا نان حلالی بود مردم را
که آن هم با قوانین بشر تحریم خواهد شد
قرانی مانده از قرنی غریبی در کف ملت
که بین دزد خوب و دزد بد تقسیم خواهد شد
به تنظیمات اصلی بازمی‌گردد بشر آخر
و روی حالت «بل هم اضل» تنظیم خواهد شد
خدا می‌گوید آن چیزی که من گفتم نشد انسان
ملک می‌گوید آن چیزی که ما گفتیم خواهد شد
یک‌شنبه ۶ تیر ۱۴۰۰”
انتهای پیام

source