تهرانی‌های قدیم خیابان ناصرخسرو، پشت بازار بزرگ تهران را راسته پرچم‌دوزها می‌نامیدند؛ نقطه‌ای در تهرانِ امروز که حالا از حدود ۱۴ مغازۀ پرچم‌دوزی‌اش فقط دو مغازۀ آن در طول سال سرپاست و جوان‌ترهای راسته پرچم‌دوزها چند سالی است ترجیح داده‌اند مغازه‌هایشان به جز در دو ماه محرم و صفر، کاربری دیگری به جز تولید و فروش پرچم داشته باشند. عباس جلالی که حدود ۶۰ سال از عمرش را کنار چرخ خیاطی پرچم‌دوزی اهل بیت گذرانده، در گزارشِ ایسنا از بی‌توجهی‌ها نسبت به این شغلِ قدیمی حتی توسط دستگاه‌های متولی سخن می‌گوید.
تصویربردار و تدوینگر: اسماعیل گلرخ / خبرنگار: سمیه ایمانیان

source