وزیر پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار برنامه‌های خود برای ارائه به مجلس، در این مسیر تکالیف کمی معاونت هنری در حوزه موسیقی در سال ۱۴۰۰ را ترسیم کرد.
به گزارش ایسنا، برنامه‌های محمدمهدی اسماعیلی ـ وزیر پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سیزدهم ـ در ۸۳ صفحه تدوین شده که در حوزه‌های مختلف به تشریح وضعیت موجود و همچنین تعریف برنامه‌ها و پیش‌بینی‌ در سال ۱۴۰۰ پرداخته است.
در این برنامه در توضیح وضعیت کنونی موسیقی موارد زیر ذکر شده است:
ـ افزایش هولناک ورود گروه های خارجی؛ ایجاد فضای غالب برای گونه های وارداتی با حمایت برخی سفارت خانه‌های بیگانه
– عدم حمایت جدی از موسیقی شریف اقوام و موسیقی ردیف دستگاه ایران 
– اعطای مجوز به گونه های ضدتبلیغ موسیقی غربی به ویژه راک و متال 
– ایجاد انحصار در خانه ی موسیقی به عنوان مهم ترین مرکز تولید بحران
– عدم حضور هنرمندان متعهد و انقلابی در شوراهای موسیقی
– عدم نظارت بر آموزشگاه‌های موسیقی
– اعطای مجوز فعالیت به هنرمندان ایرانی ضدارزش ساکن خارج از کشور
– برگزاری رویدادهایی منجر به احیای هنر و هنرمندان پیش از انقلاب اسلامی
– اعطای مجوز به گروه های موسیقایی و یا خوانندگان ترکیه ای (که توسط جریان فاسد تهیه کنندگان حاکم بر موسیقی کشور در حال پیگیری است)
– غالب شدن شبکه فاسدی از تهیه کنندگان بر موسیقی کشور که به راستی علاوه بر ایجاد احساس نیاز کاذب، در فرسایش زبان فارسی و تغییر گنجینه ی واژگان مخاطبین، از بسیاری محرمات و ادبیات مبتذل نیز قبح زدایی کرده و می‌کنند.
در توضیح برنامه‌های پیشنهادی در حوزه موسیقی نیز آورده شده است:
– ضرورت تدوین سند راهبردی موسیقی ملی ایرانی با هدف صیانت از فرهنگ بومی و نشر ظرفیت موسیقی اصیل ایرانی و مقابله با هجمه ی موسیقی غربی در حوزه معنا و محتوا
– بهینه سازی و فعال سازی خانه موسیقی ایران بر اساس ضروریات زیر:
* ضرورت شکل گیری ظرفیت جدید مرکب از خانه شعر و ادبیات و خانه موسیقی ایران و سیاستگذاری در راستای فعال سازی موسیقی بومی و متناسب با هویت و فرهنگ ایرانی ـ اسلامی
* برنامه ریزی هدفمند جهت ذائقه سازی مثبت در بین آحاد جامعه 
* قاعده مندسازی مرجع شدن خوانندگان بر اساس ضوابط طراحی شده از طریق اعطای مجوز و فعال نمودن ظرفیت‌های حمایتی
* نظام مند نمودن ضوابط حاکم بر اجرای کنسرت‌ها
* توجه و اهتمام بر توزیع مناسب و هدفمند بودجه و اعتبارات در حوزه موسیقی سنتی، پاپ و …
ـ انجام پژوهش‌های فرهنگی با هدف ترویج موسیقی اصیل با محتوای سازنده و مفید
ـ راه اندازی رویدادهای خاص در حوزه موسیقی و سرود در گستره جهانی و بین المللی بر اساس سرفصل‌های گفتمان انقلاب اسلامی مانند موسیقی مقاومت، صلح، عدالت و مبارزه با فقر، حمایت از مستضعفین و … در تقابل با موسیقی غرب گرا (فرهنگ متال، شیطان پرستی، گرافیتی خشن و …)
ـ فعال نمودن حوزه موسیقی به صورت بین المللی در دو محور کودکان و زنان با رویکرد حمایت از حقوق حقیقی کودکان و کرامت زنان براساس اصل انسانیت و نه جنسیت
ـ حمایت از موسیقی نواحی و محلی مناطق مختلف کشور
ـ ایجاد زمینه‌های لازم در راستای بهره مندی مناسب مطلوب همگان از انواع موسیقی با رعایت شرایط فرهنگی، بومی و دینی جامعه ایران
ـ برنامه ریزی جهت حفظ و اشاعه قطعات برجسته موسیقی ایرانی پس از انقلاب اسلامی و دفاع مقدس
ـ ایجاد آرامش خاطر برای موسیقیدانان و دست اندرکاران موسیقی از نظر تأمین نیازهای اولیه زندگی
همچنین در بخش تکالیف کمی معاونت امور هنری در حوزه موسیقی در سال ۱۴۰۰ ذکر شده است:
– پیش بینی تعداد آلبوم های موسیقی مجوز گرفته ۱۴۰۰:
در سال پایه ۱۳۹۳ تعداد آلبوم های موسیقی مجوز گرفته ۴۲۶ آلبوم بوده است. پیش بینی تعداد آلبوم‌های موسیقی مجوز گرفته در سال ۱۴۰۰ ، ۴۸۰ آلبوم است.
– پیش بینی مجامع و جشنواره‌های موسیقی برگزار شده ۱۴۰۰
در سال پایه ۱۳۹۳ تعداد مجامع و جشنواره های موسیقی برگزار شده ۱۳ رویداد بوده است. پیش بینی مجامع و جشنواره های موسیقی در سال ۱۴۰۰، ۴۲ رویداد است.
– پیش بینی تعداد اجرای صحنه‌ای موسیقی ۱۴۰۰:
در سال پایه ۱۳۹۳ تعداد اجرای صحنه ای موسیقی ۳۶۶۹ اجراء بوده است. پیش بینی تعداد اجرای صحنه‌ای موسیقی در سال ۱۴۰۰ ، تعداد ۱۲۹۳۹ اجراء است.
– پیش بینی تعداد سالن های کنسرت موسیقی ۱۴۰۰:  
در سال پایه ۱۳۹۳ تعداد سالن‌های کنسرت موسیقی ۵۹ سالن بوده است. پیش بینی تعداد سالن‌های کنسرت موسیقی در سال ۱۴۰۰ ، تعداد ۱۱۰ سالن است.
انتهای پیام

source