دسته عزاداری حسینیه اعظم زنجان که همه ساله در روز هشتم محرم تشکیل می‌شد و به دلیل حضور خیل عظیمی از مردم زنجان و مهمانان داخلی و خارجی شهرت جهانی داشت به دلیل شیوع جهانی ویروس کرونا برای دومین سال پیاپی امسال نیز تشکیل نشد. یکی دیگر از دلایل شهرت های جهانی حسینیه اعظم زنجان مربوط است به تعداد احشام قربانی اهدا شده توسط مردم به این حسینیه در روز هشتم محرم. تعداد بسیار زیاد احشام اهدایی سبب شده تا این حسینیه طبق آمار به دومین قربانگاه جهان اسلام بعد از منا شهرت یابد. طبق آمار منتشر شده از سوی حسینیه اعظم زنجان به طور میانگین بیش از ۸ هزار راس انواع احشام همه ساله در روز هشتم محرم به حسینیه اعظم زنجان اهدا می شود. این گزارش شامل عکس هایی از خرید و اهدای احشام توسط مردم، جمع آوری احشام و انتقال آن ها به دامداری حسینیه اعظم زنجان است.

source