راضیه تجار برای این روزهای کابل شعر کوتاهی نوشته است.
به گزارش ایسنا، متن نوشته این داستان‌نویس درباره پایتخت افغانستان در ادامه می‌آید:
کابل!
شهر دوست‌داشتنی! 
توفیق داشتم ببینمت. 
کوه‌هایت را،
که چون انگشتر، 
در برت گرفته‌اند. 
و مردمان خوب و نازنینت را 
که سال‌هاست با گلویی زخمی می‌خوانند: «سرزمین من…».
آن‌چه این روزها پیش آمده،
آغاز است یا پایان؟!؟
نگرانت هستم.
چون مادرت، افغانستان!
راضیه تجار
۱۴۰۰/۵/۲۵
انتهای پیام

source