کرمانشاه- بیمارستان مسیح کرمانشاه دومین بیمارستان تاریخی کشور، برای چندمین بار طعمه حریق شد تا این اثر ثبت شده ملی در سایه غفلت مسئولین به نابودی نزدیک‌تر شود.
به گزارش خبرنگار مهر، بیمارستان مسیح کرمانشاه دومین بیمارستان تاریخی کشور با شماره ۳۰۹ ثبت ملی بوده که برای چندمین بار طعمه حریق می‌شود.
آسیب و تخریب آثار ملی خلاف قوانین بوده و با خاطیان بر اساس قانون برخورد خواهد شد.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source