شیوع کرونا در دو سال اخیر مردم سمنان را مانند دیگر شهرهای کشور با محدودیت‌هایی در برگزاری مراسم‌های ماه محرم روبه رو کرده است.همزمانی دهه اول محرمِ ۱۴۰۰ با پیک پنجم کرونا، برگزاری این آیین‌های ملی و مذهبی را بیش از پیش تحت تاثیر قرار داد، به همین دلیل سمنانی‌ها «حسینیه صحرایی» را با هدف احیای سنت «عزاداری در صحرا» به راه انداختند. آن‌ها تا کنون عزاداری در روزهای هشتم، نهم و دهم محرم را در منطقه کویر خوریان سمنان برپا کرده‌اند.
تصویربردار : مسعود محقق / تدوینگر: امید ابراهیمی

source