عزاداریِ متفاوت مردم یزد در محرمِ هر سال، این شهر را زبانزد کرده است، به حدی که گردشگران خارجی یزد را یکی از مقاصد سفر خود به ایران به خصوص در محرم انتخاب می‌کنند، اما شیوع کرونا در دو سال اخیر مردم یزد را مانند دیگر شهرهای کشور با محدودیت‌هایی در برگزاری آیین‌های ماه محرم روبه رو کرده است. همزمان شدن دهه اول محرم با پیک پنجم کرونا،امسال برخی از هیات‌های مذهبی یزد اعلام کردند که از برگزاری مراسم‌های محرم خودداری می‌کنند و به جای آن با انتخاب شعار «شعور حسینی»، به پخش نذوراتِ خام و خرید دستگاه‌های اکسیژن‌رسان و اهدای آن به مراکز درمانی اقدام و حتی چند زندانی را آزاد کرده‌اند.
تصویربردار: فاطمه رهبر، حمیدرضا دهقان / تدوینگر: سمیه ایمانیان

source