به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، شالچیان ناظر در این کتاب که آن را با استناد به 256 منبع فارسی و عربی به رشته تحریر درآورده، تلاش کرده است که وحدت وجود را که بی‌شک مهم‌ترین و اساسی‌ترین بحث از مباحث عرفانی است، از نگاه محی‌الدین ابن عربی، تبیین کند و به نتایجِ علمی و عملی این دیدگاه نیز اشاراتی داشته باشد.
کسی که با آثار محی الدین آشنا است می‌داند که محی الدین در آثار مختلفش، کوشیده است تا موضوع وحدت وجود و نکته‌های مربوط به آن را به مخاطبانِ باهوش خویش، بفهماند و این کار را در رأس همۀ تعالیم قرار داده است.
توجه به این موضوع نیز ضروری است که دیدگاه وحدت وجود فقط  یک دیدگاه نظری نیست و این دیدگاهِ بنیادین نتایج علمی و عملیِ فراوانی را در پی دارد؛ به طوری که با پذیرش این دیدگاه، باید بسیاری از امورمعنوی، دوباره تعریف شوند.
این کتاب از 6 فصل تشکیل شده است. فصل اول و دوم به شرح اصطلاحاتی اختصاص دارد که به طور مستقیم، یا غیر مستقیم، با وحدت وجود مربوط است. در فصل سوم، موضوع‌ِ وحدت وجود شرح داده شده است. فصل چهارم‌ِ کتاب شامل نکته‌هایی مهم درمورد وحدت وجود است که ابهامات و شبهه‌هایی را برطرف می‌کند. در فصل پنجم، برخی از نتایج علمی و عملی‌ِ دیدگاه وحدت وجود بیان شده است. فصل ششم و پایانی کتاب به بیان اصول دهگانۀ محی‌الدین اختصاص دارد که با این اصول ده‌گانه می‌توان اتفاقاتی را که در جهان رخ می‌دهد تبیین کرد.
نویسنده در این کتاب تلاش دارد مخاطبان خودش را به شناخت جهان و نظام هستی و شناخت حضرت حق و خود، و شناختِ نسبت خویش با جهان و حضرت حق، برساند تا خواننده درک کند که بر اساس نسبتی که با حضرت حق دارد، چگونه باید رفتار کند.
کتاب “وحدت وجود و نتایج آن از نگاه محی‌الدین ابن عربی” را انتشارات سلوک ما منتشر و روانه بازار کتاب کرده است.
انتهای پیام/

source

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.