احمد خورشید سوار با حکم وزیر گردشگری به سمت مشاور وزیر در امور فناوری های نوین منصوب شد.
به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی طی حکمی احمد خورشیدسوار را به سمت مشاور وزیر در امور فناوری‌های نوین منصوب کرد.
در متن این حکم آمده است: نظر به شایستگی‌های فردی و تخصصی به موجب این حکم به سمت مشاور وزیر در امور فناوری‌های نوین منصوب می‌شوید.
ظرفیت‌های استارتاپی گسترده در کشور و ضرورت ورود آنان در حوزه‌های معرفی، دسترسی و استفاده از جاذبه‌های تاریخی و خدمات گردشگری و هماهنگی و هم افزایی با توانمندی‌های سنتی در این حوزه از اهمیت بالایی برخوردار است.
نیروی جوان و انگیزه بالای شما، پشتوانه خوبی برای توفیق در ماموریت محوله است.
مشاور وزیر میراث فرهنگی در امور فناوری های نوین منصوب شد

کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source