گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی درخصوص ریشه واژه «آلزایمر» توضیح می‌دهد که این نام از نام روانپزشک آلمانی، آلویز آلتس‌هایمر یا آلزایمر گرفته شده است.
به گزارش ایسنا، گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی  به‌مناسبت «روز جهانی آلزایمر» با انتشار مطلبی آورده است: «نام بیماری آلزایمر از نام روانپزشک آلمانی، آلویز آلتس‌هایمر یا آلزایمر گرفته شده که اولین‌بار تحقیق‌ مفصلی درباره این بیماری انجام داد. رویّه گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در بررسی واژه‌هایی که در آن‌ها نام خاص به‌کار رفته، حفظ آن نام به‌لحاظ احترام به دانشمند یا پژوهشگری است که آن مفهوم به نام او نامیده شده‌است. بنابراین، اصطلاحات «پاستوریزه‌سازی» در برابر pasteurization، «اصل طرد پائولی» برای Pauli exclusion principle، و «رابطه دوبروی» در برابرِ  de Broglie relation  تصویب شده‌است. در این موارد، فرهنگستان شکل ضبط آن نام خاص را در فارسی تعیین و تثبیت می‌کند و درصورتی‌که آن واژه اصطلاح مترادفی داشته باشد، برای آن معادل‌سازی می‌کند؛ مانند «جابه‌جایی اینشتینی» که مترادف آن «انتقال به سرخ گرانشی» است.»
انتهای پیام

source