در این شماره از بسته اخبار فرهنگ و هنر ایسنا، خبرهایی از وعده ضرغامی درباره ویزای توریستی ایران، انتخاب بهترین رمان متفاوت سال، صدور نظر کارشناسی برای مرگ مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی بدون حضور وکیل اولیای دم و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم.
گوینده: آرام توکلی

source