«در آن تابستان که گریستم» شعرها و طرح‌های محمدباقر کلاهی اهری منتشر شد.
به گزارش ایسنا،  «در آن تابستان که گریستم»  شعرها و طرح‌های محمدباقر کلاهی اهری با ویرایش محمدکاظم کاظمی در ۱۱۲ صفحه با شمارگان ۵۵۰ نسخه و قیمت ۳۳ هزار تومان در انتشارات سپیده‌باوران راهی بازار کتاب شده است.
 «بگو تا دوستت بدارم»، «در آن تابستان که گریستم» و «آدمی با دهن کاغذی» دفترهای این مجموعه هستند.
در شعری که در پشت جلد کتاب آمده می‌خوانیم: می‌شد به تابستان هاشور زد
از میان شاخه‌های موازی عبور کرد
ردیف سفیدارهای باریک را پشت سر نهاد
 و رفت در پله‌ها سقوط کرد
و مُرد و از یاد رفت
رفتنت طور بدی اتفاق افتاد
امروز آمدی، فردا رفتی
 و عمر کوتاه من چیزی نبود
 چیزی بیش از کاغذهایی
که با مطالبی غیرضروری سیاه شد، تباه شد
رفت که رفت.
انتهای پیام

source