به گزارش خبرگزاری تسنیم، معرفی و تحلیل طیفی از مهم‌ترین نظریه‌های جدید در مطالعات ادبیات نمایشی و تئاتر با راهبردی بینارشته‌ای است که از نظریه‌های متن‌محور آغاز می‌شوند و به سمت نظریه‌های فرامتنی پیش می‌روند. در همین راستا انتشارات سروش کتابی با عنوان “نظریه‌های جدید در مطالعات ادبیات نمایشی و تئاتر” تألیف دکتر صادق رشیدی را منتشر کرد تا علاقه‌مندان حوزه ادبیات نمایشی بتوانند مهمترین نظریه‌ها در ادبیات نمایشی و تئاتر را مورد ارزیابی قرار دهند.
نظریه یک ساختار زبانی است که صورتی از تجربه انتزاع شده است. با این‌ وجود تئاتر و ادبیات نمایشی و نظریه را نمی‌توان مستقل از یکدیگر بررسی کرد، زیرا چگونگی درک و استفاده از مفهوم مدرن ادبیات و هنر ارتباط زیادی با روش‌های نظریه‌پردازی هنر و ادبیات دارند. ادبیات نمایشی و تئاتر اساساً فعالیت­‌هایی هستند که توسط نظریه فهمیده می‌شوند. تحلیل‌های نظری در مورد ادبیات نمایشی صرفاً توصیف اصول کلی این نوع فعالیت نیست، بلکه از گفتمان‌های وابسته دیگر، مانند فلسفه یا نظریه‌های اجتماعی و ادبی، استفاده می‌کند و دراین‌بین جهت‌گیری‌هایش نیز بعضاً متأثر از نظریه‌ها و پارادایم‌های مسلط دوران خودش است.
تحلیل‌های نظری در مورد ادبیات نمایشی و تئاتر، صرفاً با روش‌های بوطیقایی به توصیف اصول کلی این فعالیت‌های ادبی و هنری ختم نمی‌شود، بلکه از رویکردهایدیگر، مانند فلسفه یا نظریه‌های ادبی و علوم انسانی، استفاده می­‌کند. کتابی که در دست دارید، به منظور معرفی، تبیین و تحلیل جامع مهمترین نظریه‌هایی نوشته شده است که امروزه در مطالعات ادبیات نمایشی و تئاتر، کاربردهای بسیاری دارند. این نظریه‌ها که عمدتاً ویژگی‌های فرامتنی و انتقادی هم دارند، منظرهای مختلفی را به روی مطالعات علمی ادبیات نمایشی و تئاتر باز می‌کنند و به همین دلیل، زمینه را برای ورود به عرصه مطالعات بینارشته‌ای فراهم می‌کنند. این کتاب با مثال‌هایی از نمایشنامه‌های مطرح جهان، به منظور آشنایی با نقش عملی نظریه‌های مورد بحث همراه است.
کتاب “نظریه‌های جدید در مطالعات ادبیات نمایشی و تئاتر” در سیزده فصل موضوعاتی چون منطق و فلسفه ادبیات نمایشی و تئاتر، مبانی گفتمان نقد ادبیات نمایشی، نظریه ساختارگرایی، نظریه نشانه‌شناسی، نظریه بینامتنیت و ابرمتنیت: باختین، کریستوا، ژنت و بارت، نظریه پسامدرنیسم، نظریه پساساختارگرایی، نظریه پسااستعمارگرایی، نظریه ایدئولوژی، نظریه تحلیل انتقادی گفتمان، نظریه مطالعات فرهنگی و ادبیات نمایشی، نظریه مطالعات زیست‌محیطی (اکوکریتیسیزم)، نظریه مطالعات تطبیقی و ادبیات نمایشی را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد.
این کتاب در 350 صفحه و با قیمت 80 هزار تومان از سوی انتشارات سروش وارد بازار نشر شد.
انتهای پیام/

source

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *