هنرستان صنعتی ماندگار تهران، یادگاری از آلمانی‌هاست که سال ۱۲۸۶ شمسی در خیابان ۳۰ تیر ساخته شد. این مدرسه نخستین هنرستان صنعتی ایران محسوب می‌شود و با وجود اینکه ۱۱۴ سال از ساخت آن می‌گذرد، هنوز پابرجاست. هنرستان ماندگار صنعتی تهران از اواخر دهه ۸۰ شمسی به فهرست مدارس ماندگار کشور وارد شد.
تصویربردار و تدوینگر: امید ابراهیمی / خبرنگار: سارا سبزی
عالی چگونه فکر و کار درست ماندگار میشه
چه فایده کارهای خدابیامرز اون قدیمیخا وایده هاشون همه بدلیل تعصبات بیجاو….عقیم موند. والان باید از چین بنجل وارد کنیم درهمه عرصه ها وملزومات.هزاران افسوس.
آفرین. خوش به حالتون هم واسه قدیمی و اصیل بودن مدرسه شما هم واسه محله اصیلتون هم کیفیت دروس
۳سال تحصیلی فوق العاده من تو این هنرستان بی نهایت شکوهمند بود وجب به وجب خاطره
اشکم درآمد حیف این همه فکرواندیشه به اینجا ختم شده که شدیم زباله دان چینی ها

source