به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، کتاب “شؤنه او روزنه په اسلامی تمدن کی” که ترجمه اثر فارسی “تعلیم و تربیت در تمدن اسلامی” نوشته اسماعیل باغستانی  و محسن معینی است، از روش‌ها و راه‌های مختلف تعلیم و تربیت از صدر اسلام تا به امروز و از مشکلات و موانع موجود در راه مراکز، مدارس و مکاتب مختلف تربیتی بحث می‌کند.
انور شاهین خانخیل، شاعر، پژوهشگر و همکار رادیو پشتوی تهران است که تا اکنون بیش از سی عنوان کتاب را به زبان پشتو تالیف یا ترجمه کرده است.
در سال گذشته میلادی نیز از دو کتاب مترجم با عناوین “ترجمه منظوم دیوان امام خمینی” و “اعتقاد ما” نوشته آیت الله ناصر مکارم شیرازی، برای اولین بار در مراسمی درخانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در پیشاور رونمایی شده بود.
در قسمتی از مقدمه چاپ فارسی این کتاب یه قلم نویسندگان،  می‌خوانیم:
با ظهور اسلام و گسترش قلمرو آن و آمیزش با دیگر جوامع و فرهنگ‌ها و سپس تکوین و تکامل تمدن اسلامی از قرن سوم تا پنجم و شکل‌گیریِ سنّت عملی تعلیم و تربیت اسلامی و مکاتب علمی و فکری و آنگاه پیدایی طبقات مفسران، محدّثان، فقیهان، فیلسوفان و عارفان و در پی آن بروز نزاع‌های فکری و عقیدتی و سیاسی در جامعه اسلامی، رویکردهای مختلف در بابِ بنیاد و غایت و مسائلِ گوناگونِ تعلیم و تربیت اسلامی پدید آمد و از هم متمایز گردید.
در واقع، ظهور رویکردهای مختلف در تعلیم و تربیت اسلامی را می‌توان پیامد بروز نزاع‌های فکری و فرهنگی و سیاسی در درون تمدن اسلامی تلقی کرد؛ نزاع‌هایی که حولِ چگونگی تعامل یا تضادِ عقل و وحی صورت گرفت و پیدایش مکاتب فکری اسلامی نتیجه آن بود.
رویکردهای تعلیم و تربیت اسلامی را می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد: رویکرد مبتنی بر کتاب و سنّت، رویکرد صوفیانه، رویکرد فلسفی و رویکرد اجتماعی.
ذیلِ این رویکردها از نحوه انتقال آنها به جامعه سخن گفته خواهد شد. آنچه این رویکردها را از یکدیگر متمایز می‌سازد، جهت‌گیری کلی صاحبان آن‌هاست از حیث گرایش‌های شخصی، علمی، فرقه‌ای، تلقیشان از “علم” و نیز تجربه‌های شخصی. در عین حال، رشد و بالندگی صاحبان این رویکردها در فضای اسلامی و داشتن تجربه‌های مشترک در زمینه تعلیم و تربیت، موجب شد تا میان آن‌ها مشابهت‌هایی به وجود آید.
انتشارات “منگل کتاب کور” به پیشنهاد خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در پیشاور، ترجمه پشتوی کتاب “تعلیم و تربیت در تمدن اسلامی” را در شمارگان 1500 نسخه و در 179 صفحه راهی بازار کتاب کرده است.
انتهای پیام/

source