به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی در مراسم تکریم و معارف رئیس حوزه هنری استان سمنان با تأکید بر اهمیت فراتهران و پرداخت به آن در راستای انقلاب اسلامی گفت: حوزه اندیشه و هنر اسلامی در راستای هویت تاریخی خود، پاتوق هنری جریان‌ساز و یک کانون اجتماعِ هنرمندان انقلاب که خلق نمونه‌های برجسته هنری و جریان‌سازی در مسائل جدی و عمیق نهضت است. حضور و اثربخشی جدی هنرمندان کاربلد و انقلابی در سرتاسر کشور مستلزم بازیابی و توسعه ایده پاتوق‌های هنری جریان‌ساز در شهرهای دیگری از ایران عزیز است.
وی افزود: بُعد دیگر هویت هنری را می‌توان در تعالی رشد هنر انقلاب جست‌وجو کرد. حوزه هنری باید بستری برای رشد توأمان استعدادها و ایده‌های خلاق هنری باشد. این استعدادها و ایده‌های هنری در کدام نقطه از این سرزمین یافت نمی‌شود. چیره‌دست‌ترین نقاش‌ها، کاربلدترین کارگردان‌ها و زبردست‌ترین نویسنده‌های ایرانی اهل کجا هستند؟ آیا در سال چهل و سوم انقلاب وقت آن نرسیده است که جوان هنرمند مستعد و انقلابی ایرانی مجبور نباشد در جست‌وجوی مسیر رشد به تهران مهاجرت کند.
دادمان با اشاره به اینکه عیار توفیق حوزه هنری انقلاب اسلامی، اثربخشی در احیاء و تعمیق هویت انقلابی جامعه است، افزود: روایت هنری هر قهرمان علاوه بر هویت‌بخشی به بوم محلی خود می‌تواند روایتی ملی و قوام‌بخش هویت ایران فرهنگی باشد. توفیق در کار ویژه صد برابری هنر و ادبیات انقلاب و دفاع مقدس مستلزم چنین نگاه ملی ساماندهی شبکه کاربلد و عمیق اما به گستره ایران است.
رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی افزود: روایت پر تکرار و ملال‌آور هنری و رسانه‌ای تهران و مسائل تهران موجب یک خطای ذهنی جمعی برای ما شده است، حتی اگر بیرون از تهران زندگی می‌کنیم. همه ما ناخودآگاه جامعه ایران را از دریچه تهران شناخته و تحلیل می‌کنیم. حال آنکه تکثر جامعه ایرانی فرصت بی‌بدیلی پیشروی هویت جمعی ما خواهد بود و تنها مسیر شکست این حصار جریان روایت فراتهران است ورنه فرصت تکثر شورانگیز فرهنگ با تهرانیزه شدن آن از دست رفته و در نتیجه جامعه ایرانی در مقابل فرهنگ‌های مهاجم بی‌سلاح‌تر و بی‌پناه‌تر خواهد شد.
دادمان ادامه داد: روایت هنری و رسانه‌ای فراتهران از منظر مبانی نظری انقلاب اسلامی نیز یک ضرورت تاریخی است. تحقق عدالت سیاسی اجتماعی و اقتصادی بدون تردید مستلزم تحقق عدالت فرهنگی و رسانه‌ای است تا زمانی که مسئله تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور تهران زده باشد مسئله‌های اساسی حل نخواهد شد. خلق فضای عمومی گفتمان یک امر فرهنگی است، از دیگر سو می‌دانیم که روایت هنری اصیل و برآمده از هویت‌های بومی توسعه نخواهد یافت مگر به دست و زبان هنرمندان بومی.
انتهای پیام/

source