تعدادی از اساتید حوزه های میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری درباره ساختار وزارت میراث فرهنگی در نشست هایی که در خبرگزاری مهر برگزار شد، اظهارنظر کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از اساتید حوزه‌های معماری، میراث فرهنگی، حقوقی، صنایع دستی، گردشگری و موزه‌ها در نشست‌های تخصصی خبرگزاری مهر حضور پیدا کرده و هر کدام درباره ساختار وزارت میراث فرهنگی نظراتشان را اعلام کردند.
برخی از این پیشکسوتان و اساتید اعلام کردند که دو سال از وزارت خانه شدن سازمان میراث فرهنگی می‌گذرد و حالا زمان آن رسیده که چالش‌های ۱۶ سال اخیر حوزه‌های مختلف این وزارتخانه بررسی شود به عنوان مثال آسیب شناسی شود که آیا ادغام حوزه‌های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اتفاق خوبی بوده است یا نه. اگر این طور نیست برای هر کدام از این معاونت‌ها سازمانی جداگانه درنظر گرفته شود.

در این ویدئو بخش‌هایی از نظرات آنها آمده است پیش از این نیز گزارش‌های مفصلی از این نشست‌ها منتشر شده است.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source