با تهدیدهای فراوانی که در طول یک سال گذشته متوجه محوطه تاریخی «چگاسفلی» در بهبهانِ استان خوزستان شده بود،در کنار فعالیت‌های انجام شده برای حفاظت از این محوطه نشر دادکین – تنها نشر حوزه میراث فرهنگی – با اعلام فراخوانی از کودکان خواست آثار کشف شده از این محوطه را نقاشی کنند و در قالب آن از مردم و متولیان میراثی بخواهند تا از سرمایه‌های آینده‌شان محافظت کنند.بعد از گذشت چند ماه با استقبال زیاد کودکان از سراسر کشور، نقاشی‌های برگزیده در قالب کتابی با عنوان «چگاسفلی من» توسط این انتشارات منتشر و با حضور برخی باستان‌شناسان موزه خیمه شب‌بازی توسط کودکانی که در فراخوان شرکت کرده بودند، رونمایی شد.
خبرنگار و تدوینگر: سمیه ایمانیان / تصویربردار: عماد نعمتی

source