ماه: ژانویه 2022

امین زندگانی: آینده تئاتر نیازی اساسی به آموزش صحیح دارد / سالن‌های خصوصی نظارت بیشتری بر گروه‌ها و اجراهای خود داشته باشند

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، نمایش رؤیای شب نیمه تابستان این روزها اجراهای پایانی خود را در تماشاخانه ایرانشهر…