جلسه بررسی مطالعات فاز اول مدیریت بحران میراث جهانی میدان نقش جهان اصفهان با حضور اعضای شورای تخصصی پایگاه‌های میراث فرهنگی برگزار شد.
به‌گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه، مؤلفه‌های مرتبط و تأثیرگذار بر وضعیت آثار فاخر مجموعه میراث جهانی میدان نقش جهان اصفهان با متدولوژی روش ارزیابی A که یکی از روش‌های نوین علمی کاربرد سیستماتیک وضعیت سلامت و خطرات مرتبط محسوب می‌شود، تحلیل و ارزیابی شد.
اعضای شورای تخصصی پایگاه‌ها در ادامه پس از بررسی ابعاد مختلف طرح، با تاکید بر پیوستگی میان پلان مدیریت بحران و پلان مدیریت مجموعه میدان نقش جهان اصفهان، به عملیاتی شدن مطالعات برای مواجه با بحران اشاره کردند.
در پایان فرهاد عزیزی زلانی مدیرکل پایگاه‌ها ضمن قدردانی از مطالعات دقیق انجام شده، به اهمیت موضوع مدیریت بحران در این مجموعه جهانی پرداخت.
او ضمن ارزیابی و تحلیل جامع‌تر تمام بررسی‌ها و مطالعات انجام شده توسط مشاور، نسبت به تکمیل طرح با توجه به نظرات ارائه شده از سوی اعضا تاکید کرد.
میراث جهانی میدان نقش جهان اصفهان در سال ۱۳۱۰ به شماره ۱۰۲ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد. این اثر به دلیل دارا بودن ارزش‌های برجسته جهانی با معیارهای یک، پنج و شش در چهارم آبان‌ماه ۱۳۵۸ در اجلاس سوم قاهره و اقصر مصر به شماره ۱۱۵ در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source