اجتماع مادران و شیرخوارگان عاشورایی، به یاد طفل شهید حضرت علی‌اصغر(ع) همزمان با شهرهای مختلف کشور، جمعه ۱۴ مرداد در مصلی اهواز و خرم‌آباد و قزوین برگزار شد.
عکس: مونا صیافی زاده -ترانه بازداری – عارفه هوشمندی – فاطمه رضازاده

source