کاروانسراهای «فرسفج» تویسرکان و «تاج آباد» بهار به همراه ۵۲ کاروانسرای دیگر کشور در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیدند. ساختمان این کاروانسراها در فاصله سال‌های ۱۰۰۶ تا ۱۰۳۸ و به سبک معماری دوره صفویه ساخته شده و مساحت آن نزدیک به چهار هزار متر مربع است. این کاروانسراها در مسیر شاهی یا جاده ابریشم قرار گرفته است.
کاروانسرای تاج آباد جز معدود کاروانسراهای باقی مانده در کشور با پلان مدور است و قدمت آن به دوره صفویه باز می‌گردد.کاروانسرای شاه عباسی «فرسفج» نیز از آثار تاریخی تویسرکان و متعلق به دوران صفویه است.
نشست یونسکو به منظور و بررسی ثبت پرونده‌های جدید در فهرست آثار جهانی هم اکنون در ریاض عربستان با حضور معاون وزیر میراث فرهنگی و همکارانش در حال برگزاری است.
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source