۲ روز و ۱۹ دقیقه ترس و التهاب/ مستند «گلدبک: بحران گروگان‌گیری» روایتی از یک سرقت مسلحانه و گروگان‌گیری هولناک

صبح یکی از روزهای ماه آگوست سال ۱۹۸۸ است که تلویزیون شروع به پخش خبری غیرمنتظره و دلهره‌آور می‌کند. خبری که حتی نمی‌شود حدس زد قرار است شروع واقعه مهمی…