درگذشت «علی لندی» نوجوان فداکار ایذه‌ای،‌واکسیناسیون و ادامه‌ی سفرهای سید ابراهیم رئیسی تیتر اصلی روزنامه‌های کشور را در نخستین شنبه مهرماه ۱۴۰۰ به خود اختصاص داده است.
به گزارش ایسنا، صفحه یک تعدادی از روزنامه‌های اصلی کشور را در روز شنبه سوم مهرماه ۱۴۰۰ را در زیر می‌بینید:


انتهای پیام

source