ببینید | مصیبت بزرگ انسان در آخرالزمان از نگاه مرحوم آیت الله سید ابراهیم خسروشاهی – فرهنگی خبری