ببینید | روایت سریع القلم از حلقه مفقوده ایرانیان برای دستیابی به آزادی، پیشرفت و عدالت /تفاوت اساسی ایران و ترکیه در کدام نکته است؟ – فرهنگی خبری
Wp Header Logo 33.png

سریع القلم برروی عدم پذیرش تخصص در ایران تاکید می کند، و این که «در انتظار چه نشسته ایم، ما ایرانی ها خیلی انتظاراتمان بالاست، همه ما دنبال عدالت و آزادی و دمکراسی و پیشرفت و امثالهم هستیم، وقتی شرایط تحقق چنین اموری را ایجاد نکرده ایم چرا در انتظار چنین موضوعاتی نشسته ایم. تازمانی که تخصص را در کشور نپذیریم هیچ اتفاق دیگری صورت نمی گیرد.»

source

farhangikhabari

توسط farhangikhabari