سید احمد فاضل زاده، رئیس مؤسسه ISC گفت: بر پایه آخرین یافته­‌های پروژه مشترک الزویر و گروهی از پژوهشگران دانشگاه استنفورد بر اساس عملکرد استنادی یکساله در سال ۲۰۲۲، تعداد ۲۱۳۸ پژوهشگر ایرانی در میان تعداد کل ۲۱۰.۱۹۸ پژوهشگر بین‌المللی حضور دارند.

فاضل زاده گفت: شمار پژوهشگران ایرانی در سال ۲۰۲۲ (۲۱۳۸) نسبت به سال ۲۰۲۲ (۱۹۴۱) ۱۵/۱۰ درصد افزایش داشته است.

ایران رتبه نخست را از به لحاظ تعداد پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر در میان کشور‌های اسلامی به خود اختصاص داده است و کشور‌های ترکیه و عربستان به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.

 دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران به ترتیب دارای بیشترین تعداد پژوهشگر پراستناد دو درصد هستند.

فاضل زاده گفت: در فهرست پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر جهان به تفکیک حوزه موضوعی بر اساس نتایج سال ۲۰۲۲، چهار حوزه موضوعی پزشکی بالینی، مهندسی، شیمی و فناوری‌های راهبردی (هوش مصنوعی، نانو، فرایند‌های ساخت پیشرفته و…) به ترتیب رتبه‌های یک تا چهار را در میان رشته‌های موضوعی به لحاظ فراوانی پژوهشگران پراستناد کسب کرده اند.

source

توسط