بشنوید | آه مظلومی که پناهی جز خداوند ندارد با ظالم چه میکند؟ – فرهنگی خبری
Wp Header Logo 62.png

به گزارش «مبلغ»- دفتر حضرت آیت الله جوادی آملی با باز نشر سخنی از ایشان با عنوان« دعای مظلوم» این گونه آورده است:

امام سجاد در آخر عمرش به امام باقر (سلام الله علیهما) این وصیت را دارد؛ به امام باقر در آخرین لحظات زندگی خود که وصیت می کند، می فرماید من تو را وصیت می کنم به امری که پدرم در آخرین لحظات زندگی خود مرا به آن امر وصیت کرد، فرمود ظلم همیشه حرام است و بد؛
ولی آن مظلومی که هیچ پناهی جز خدا ندارد به او ستم نکن!

«إِیاک وَ ظُلْمَ مَنْ لَا یجِدُ عَلَیکَ نَاصِراً إِلَّا اللَّه‏»، چون آن آه فقط به «الله» می رسد.
یک وقت است مظلومی است که قدرتی دارد، سِمَتی دارد، منصبی دارد، قبیله ای دارد، فرزندی دارد، قوم و خویش دارد، قدرتی دارد، بالاخره به همه اینها تکیه می کند؛ اما کسی که هیچ پناهی ندارد، این دعای او دعای خالص است؛ فرمود: «إِیاک وَ ظُلْمَ مَنْ لَا یجِدُ عَلَیکَ نَاصِراً إِلَّا اللَّه‏».

source

farhangikhabari

توسط farhangikhabari