شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی پس از رسیدگی به پرونده متهمان الهه محمدی و نیلوفر حامدی 2 خبرنگار بازداشتی را در ۳ عنوان اتهامی مجرم شناخت و رأی بدوی صادر کرد.

نوشته احکام بدوی الهه محمدی و نیلوفر حامدی صادر شد اولین بار در تجارت‌نیوز پدیدار شد.

source

source

source

source

توسط