به گزارش «مبلغ»- حضرت آیت الله خامنه ای به استفتائی پیرامون «محصول به دست آمده از زمین غصبی» پاسخ گفتند که تقدیم حضور علاقمندان می گردد.

* محصول به دست آمده از زمین غصبی

سؤال: آیا می توانیم در زمینی که مالکش آن را رها کرده بدون اجازه او بذری بکاریم و بعدا به مالک اطلاع بدهیم؟ در این صورت محصولات متعلق به کیست؟

جواب: اگر یقین به رضایت مالک ندارید، جایز نیست ولی در فرض کاشت، محصول متعلق به صاحب بذر بوده و مالک، مستحق اجارۀ زمین است.

محصول به دست آمده از زمین غصبی متعلق به کیست؟

source

توسط farhangikhabari