ون آتین C230 و P230 در نسخه‌های باری و مسافری رسماً معرفی شد + ویدئو تست درایو – اکو خبری ایران

source

توسط