تصویر روز ناسا: اشباح گاما ذات‌الکرسی – فرهنگی خبری

در آسمان شب پاییزی نیم‌کره شمالی ستاره‌ای به نام «گاما ذات‌الکرسی» (Gamma Cassiopeiae) می‌درخشد.

در تصویر امروز ناسا چه می‌بینیم؟

گاما ذات‌الکرسی درخشان‌ترین ستاره‌ پره‌دار در این میدان دید تلسکوپی است و در صورت فلکی ذات‌الکرسی قرار دارد. این چشم‌انداز آسمانی، گاما ذات‌الکرسی را به همراه ابرهای میان‌ستاره‌ای شبح‌وار متشکل از گاز و غبار با نام‌های IC 59 (بالا سمت چپ) و IC 63 نشان می‌دهد. این ابرها در فاصله 600 سال نوری از ما قرار دارند و درحقیقت شبح نیستند. آن‌ها تحت تأثیر تابش پرانرژی ستاره داغ و درخشان گاما ذات‌الکرسی به‌تدریج از بین می‌روند. این ستاره در فاصله 3 تا 4 سال نوری از سحابی‌ها قرار دارد.

IC 63 که نزدیک‌تر به گاما ذات‌الکرسی است، تحت تأثیر تابش سرخ رنگ H-alpha ساطع‌شده از اتم‌های هیدروژن یونیزه است که توسط تابش فرابنفش ستاره با الکترون‌ها دوباره ترکیب می‌شود. IC 59 که دورتر از ستاره واقع است، به مراتب گسیل H-alpha کمتری را نشان می‌دهد، اما بیشتر رنگ آبی غبار، نور ستاره را منعکس می‌کند. این چشم‌انداز کیهانی که شامل گاما ذات‌الکرسی و همراهانش (IC 59 و IC 63) است بیش از یک درجه یا 10 سال نوری وسعت دارد.

source

توسط